Maritime Discussion Calendar: October 2023
  Active Topics  Memberlist  Calendar  Search  Register  Login  
Calendar
 Maritime Discussion :Calendar :October 2023

   
September 2023
  S M T W T F S
> 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30
October 2023
Sunday
22 Birthdays Ajit Gopalakrishnan (55), anuj aggarwal (58), Raju Raghulkumar (51), Sham Sundar (48), vishal singh jain (47)
Monday
23 Birthdays Abhishek Sharma (36), praveen gandhi (50), shyamal bose (70), SIDHARTH KALRA (45)
Tuesday
24 Birthdays satyakumar gaur (46)
Wednesday
25 Birthdays Anuj Batra (46), janakiram sarath babu (42), Kush Bhandari (45), Rahul Tiwary (59)
Thursday
26 Birthdays jayesh mayekar (45), sunveer singh (37)
Friday
27 Birthdays Debasish Chakraborty (50), mano ranjan singh (42), Rajiv Chaudhary (49)
Saturday
28 Birthdays ANUPAM GHOSH (51), Capt Savio Gomez (48), Joglekar Kedar Jayant (45), Kamal Wadhawan (64), Lokmanya Kewal (65), Mohan Iyer (64), rahul gharat (41), ROHIT TALWAR (49)
October 2023
  S M T W T F S
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31
November 2023
  S M T W T F S
> 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30

About Us Advertise Site Map FAQs Feedback Contact Us Refer a Friend